Aktuality

28.05.2015
BUDOU ODSTRANĚNY HOTOVOSTNÍ PENÍZE?

Politika nulových úrokových sazeb je předehrou před zrušením hotovostních peněz

     Téma zrušení hotovostních peněz bylo dosud vnímáno spíše jako (konspirační) teorie. Avšak toto téma začíná právě pronikat do mainstreamových zahraničních médií.
Politici ústy snaživých ekonomických es nám představí sérii výhod takového opatření, které sahají od obrovských úspor, přes účinný boj proti terorizmu a daňovým únikům až k vypálení rybníku narkomafiím a provozovatelům hazardu a dětské pornografie.

     Každý člověk, který si jen trochu váží své občanské svobody, vidí zcela jiný obraz. Obraz „do naha vysvlečeného“ občana, vydaného napospas státu a jeho institucím, korporacím a mediálním agenturám. Má-li být v budoucnu každá žvýkačka, shlédnutý film, cigarety, placeny kartou, pak o nás bude vznikat přesný profil o našich konzumních zvyklostech, pohybu a preferencích.
Může-li Wikileaks nabourat vládní systémy a mohou-li být monitorovány telefonní hovory premiérky Německa, je ujišťování politiků o dokonalé ochraně těchto dat pouhou iluzí. Technická zranitelnost systémů, jež vedou veškerou majetkovou evidenci pouze na datových discích, dává věci Orwellovskou pachuť.

     Držení úrokových sazeb na nule po historicky rekordní dobu, jak jsme aktuálně svědky, je předehrou. Již dnes podnikají slovutní profesoři ekonomie, jako například harvardský Kenneth Rogoff, přednášková turné, ve kterých vysvětlují a vehementně doporučují zrušení hotovosti. Její existence brání podle slov prof. Rogoffa větší flexibilitě centrálních bank ke snížení úrokových sazeb do mínusu.
     Hlavní analytik německé Baader Bank Robert Halver je rovněž přesvědčen, že současná měnová politika záporných úrokových sazeb povede ke zrušení hotovostních peněz. Halver tvrdí, že pokud k tomu dojde, pak se nikdo nemůže bránit proti vyvlastnění. Míní tím například, že stát by mohl zavést například majetkovou daň na finanční majetek. Občan v takovém případě bude moci pouze bezmocně přihlížet.
     Rovněž banky budou ochotně tento počin podporovat. Bez hotovostních peněz nemůže dojít k runu na banku a tudíž k žádnému bankrotu.

     Zbývá už jen otázka, kdy se tak stane?
     Jistě ne přes noc. Politikové budou postupovat stylem vaření žáby v kotli, tedy postupným snižováním hranice plateb v hotovosti. Následně budou rušeny „nepotřebné“ bankovky s vysokými nominály (500 Euro, 5 000 Kč apod.) až nakonec budeme kartou platit veškeré zboží a služby.
Švédsko je předobrazem, ale například také Francie drasticky omezuje použití hotovostních peněz.
Od září letošního roku budou možné jen hotovostní platby do 1 000 Euro

Může dojít k zákazu zlata?

     Zlato jako forma vlastnictví s vysokou mírou anonymity je vždy trnem v oku vlád s ambicemi podřídit občana permanentnímu dozoru a dohledu. Avšak historické zkušenosti ukazují, že pokusy k vyvlastnění zlata měly vždy spíše omezenou účinnost. Občanská neposlušnost a vzdor, a to i pod hrozbou těch nejtvrdších trestů, brání efektivnímu vyvlastnění.
     Kromě toho je neřešitelným problémem stanovit ohraničení, které zlato má být vyvlastněno. Vedle investičního zlata existuje rovněž sakrální zlato a šperky. Ať už je stanovena hranice jakkoliv, vždy je možné najít způsob, jak ji obejít. Stát by tedy musel neustále stupňovat zákazy vlastnictví, což není možné bez diktatury. Znalec historie sice takový extrémní scénář nemůže vyloučit, ale chceme věřit tomu, že tak daleko to nedojde.
     Každopádně část majetku uloženého ve zlatě bude i v budoucnu super-pojistkou proti těmto scénářům.