Aktuality

13.04.2015
NECHCE-LI KŮŇ PÍT, JE TO PROTO, ŽE MNOŽSTVÍ VODY VE VĚDRU JE NEDOSTATEČNÉ…

     1. dubna na apríla zvěřejnil americký FED data o růstu HDP za 1. čtvrtletí 2015. Růst 0,0%.
Za mnoho vytištěných biliónů USD ve formě nového dluhu si USA „koupila“ nulový růst. Potvrzuje se tím jen to, co lidé nadaní prostým selským rozumem už dávno ví. A sice, že teorie tisku peněz na dluh obhajovaná centrálními bankéři po celém světě je sofizmatem, tedy úmyslně klamnou argumentací.
Bezpracný tisk peněz nemůže vyvolat žádný přírustek blahobytu, tomu rozumí i malé dítě.
     Proč tedy tomu nerozumí slovutní profesoři ekonomie?  Ba co více. V USA má vyjít kniha Bena Bernankeho (bývalého prezidenta FEDU, který pro svou bezuzdnou politiku tisku peněz a zadlužování získal přezdívku Helikopter Ben), ve které obhajuje svou politiku jako záchranu světa.Tato politika zjevně žalostně selhává a kromě růstu zadlužení a bublin na kapitálových trzích nepřináší společnosti jako celku nic víc.

     Optimismus bankéřů k růstu ekonomiky následkem tisku peněz je však stále nezlomný, což ukazuje následující grafika.

     Modrá křivka ukazuje konsensus odhadů ekonomického růstu bankéřů z Wall Street včetně rozpětí (modrý koridor) a skutečný růst HDP (zelená křivka.)


 

Zdroj: Atlanta FED
Samonosný růst HDP i navzdory vytištěným biliónům USD nikde.

     Ekonomické elity však i navzdory zjevnému klesajícímu účinku této politiky neochvějně setrvávají na této cestě. Přičemž historické zkušenosti potvrzují zhoubnou podstatu této politiky vedoucí k rozvratu systému. A pokud politika dluhů a tisku peněz nefunguje, vyvodí paradoxní závěr, že je to proto, že tisk je nedostatečný a proto je nutno přeřadit na rotační tiskárně ještě vyšší převodový stupeň. Přesně podle logiky, že nechce-li kůň pít, je to proto, že množství nalité vody bylo nedostatečné…

Závěr: Peníze jsou zboží jako cokoliv jiného. Zvyšuje-li se jejich množství, nutně klesá jejich cena, tedy hodnota. Eufemisticky se tato krádež kupní síly úspor obyvatelstva nazývá inflace. Přesně o to se snaží pan Draghi a spol. Doporučujeme tedy nespoléhat se na všemoc centrálních bank a politiků.