Aktuality

12.11.2015
Proč je zákaz držení zlata nepravděpodobný?

Roland Leuschel a Claus Vogt jsou autory finančních bestsellerů „Greenspan Dossier“, „Inflační past“ a vydavateli placeného média „Krisensicher Investieren“ (Jak investovat protikrizově), ve kterém radí svým čtenářům, jak si počínat se svými úsporami a kapitálem v podmínkách současného finančního systému. Oba jsou sami velmi zkušení a úspěšní investoři. Ve svých knihách a názorech ostře kritizují „kult centrálního bankovnictví“ a nezodpovědnou finanční politiku moderního sociálního státu, postavenou na astronomickém kupení dluhů a tisku peněz. Oba autoři jsou mimo jiné přesvědčeni, že Kypr a Řecko jsou pouze počátkem procesu státních bankrotů.

Náš tým měl minulý týden vzácnou příležitost v rámci mnichovského veletrhu vzácných kovů osobně hovořit právě s Clausem Vogtem, se kterým publikovala společnost Smart Investor velmi zajímavý rozhovor.

Rozhovoru  se dotýká témat, jako jsou důsledky politiky státních dluhů, přes roli peněžní systému až k šancím a únikovým řešením pro střadatele a investory, kteří se nechtějí bezbranně vydat napospas nesmyslné politice předlužených sociálních států.

Nejzajímavější pasáže rozhovoru Vám nabízíme v dnešním Newsletteru.

Přijdou státní bankroty- i v Evropě…

Smart investor. Pane Vogte, pane Leuschele, naléhavou ekonomickou otázkou je státní zadlužení. Chcete nějak komentovat teoretická východiska nebo neexistuje již žádné praktické řešení?

Vogt: Samozřejmě, že existuje praktické řešení, ale bohužel žádné bezbolestné. Na to je už dávno pozdě. Principiálně jsou k dispozici tato řešení: inflace, drastická zvyšování daní a odvodů v kombinaci s krácením výdajů státu, jakož i státní bankroty.

Smart Investor. Musíme se tedy připravit na státní bankroty i v rámci Evropy?

Leuschel:  Ano. Zůstáváme věrni naší prognóze, že přijde vlna státní bankrotů, zejména v Evropě. Důvodem je neschopnost evropských politických špiček přiznat si, že zavedení Eura bylo chybné rozhodnutí s těžkými a dalekosáhlými následky. Tuto skutečnost již vidí i uznávaní ekonomové (v Německu nazýváni jako „ Wirtschafsweisen“, tedy v překladu „Moudří ekonomové“, poznámka EKKA-Gold), kteří by jinak nepožadovali po německé vládě zpracování Evropského insolvenčního řádu. Přitom však přehlížejí, že i toto je vlastně zbytečné. Vždyť základní klausule EU tvrdí, že každý stát nese zodpovědnost za své dluhy sám a je nepřípustné, aby byly rozloženy na daňové poplatníky jiných zemí.
Proto se jeví jako nejpravděpodobnější scénář řešení státních předlužení po celém světě cestou inflace, neboť státy nebudou schopny dostát svým finančním závazkům plynoucích z nefinancovatelného sociálního blahobytu. Narůstající zadlužení bude stát řešit pomocí tiskárny peněz. Toto „řešení“ je pro ně politicky nejprůchodnější.

Smart Investor: Politikové nalezli řešení, které prodlužuje životnost, ale také utrpení tohoto systému. Stále více zvyšují zadlužení do výšin, ze kterých se točí hlava. To přece nemůže fungovat do nekonečna?

Leuschel: Po událostech minulých let už nepočítáme s tím, že by politické špičky našly cestu zpět k rozumu. Budou pokračovat v nastoupené cestě až do jejího trpkého konce- zhroucení měnového systému.

Smart Investor: Jak si má dnešní člověk vlastně konkrétně představit státní bankrot?

Vogt: Jednoduše. Vláda oznámí, že není schopna dostát svým závazkům. Státní dluhopisy se stanou bezcennými a jejich držitelé, mezi nimi například střadatelé v kapitálových životních pojištěních a penzijních fondech utrpí odpovídající ztráty na majetku. Státy s primárním deficitem (to je i Česká republika- poznámka EKKA-)musí krátit i další platby, například penze a platy státních zaměstnanců. Existuje také možnost provést státní bankrot zastřeným způsobem pomocí inflace. V tomto scénáři stát své závazky de jure splatí, ovšem víceméně bezcennými penězi. Jsme přesvědčeni, že svět spěje k této variantě.            

Politikové jdou cestou nejmenšího odporu- i když vede ke katastrofě.

Smart Investor:  Zdá se, jako by byl finanční systém konstruován k maximální náchylnosti ke vzájemnému infikování. Je tomu tak vědomě, s cílem maximálního potenciálu pro hrozby a vydírání?

Vogt: Nevěříme tomu, že celý systém je takto cíleně konstruován. Naopak. Ale časem se tak vyvinul, protože se politikové a byrokrati v centrálních bankách ve snaze o rychlá a krátkodobá řešení rozhodli jít cestou nejmenšího odporu, aniž by brali ohled na dlouhodobé důsledky. Tím se to dostalo tak daleko, že například bankrot ekonomicky bezvýznamné země jako Řecko může mít zdrcující následky pro celý systém. Zde vidíte, o jak velkou šlamastyku se jedná. Kdo nakonec zachrání zachránce?

Smart Investor:  Jak by se měl tedy jednotlivec konkrétně zachovat?

Leuschel: Již od roku 2001 doporučujeme vysoký podíl zlata v majetkovém portfoliu. Zlato slouží k ochraně před následky neseriózní státní finanční politiky, která kupením dluhů vede s pravděpodobností hraničící s jistotou ke znehodnocení peněz a úspor, krizím a státním bankrotům a nezřídka také ke zhroucení celého finančního systému. Nejpozději od poslední velké krize v roce 2008 jsme se všichni stali „pokusnými králíčky“ jednoho z nejradikálnějších finančně-politických experimentů ve finančních dějinách lidstva. Doba bude vyžadovat od každého vysokou míru nezávislého myšlení místo naslouchání státní propagandě.

Proč je zákaz držení zlata nepravděpodobný?

Smart Investor: Neobáváte se, že stát může postupně u zlata „utahovat šroub“?

Vogt: Toho se neobáváme.  Jsme o tom dokonce přesvědčeni, že to přijde. Nejpozději se zavedením poslední obsáhlé majetkové daně přijde na řadu i zlato. Že by ale došlo k úplnému zákazu zlata je naopak velmi nepravděpodobné. Důvody pro toto tvrzení jsou čistě praktického rázu. Jak by měl být tento zákaz prosazen a kontrolován? Jak by mělo být rozlišováno mezi investičním zlatem, šperky a sakrálním zlatem? Navíc, z důvodu velmi nízkého podílu zlata na celkovém majetku společnosti by se náklady spojené se zákazem a jeho kontrolou zjevně nerentovaly. Závěr této úvahy by měla být spíše otázka bezpečného a nezávislého uskladnění zlata.

Jak se má tedy střadatel chránit?

Smart Investor: Jaké investice tedy kromě zlata doporučíte?

Leuschel:  Nemovitosti jsou bohužel registrovány. Po finančním kolapsu v Německu po druhé světové válce došlo i u majitelů nemovitostí k vyrovnání závazků se státem. Mí rodičové tenkrát vlastnili pozemek, který měnovou reformou museli dalších 30 let znovu splácet. Proto je nutné majetek diversifikovat a nesázet pouze na jediné aktivum.

Vogt: Akcie jsou momentálně nadhodnocené. Možná, že za rok až za dva, až po korekci dosáhnou opět rozumného ocenění, budeme podobně jako v roce 2009 doporučovat také částečnou investici do kvalitních dividendových akcií.

Smart Investor: Vycházíte z toho, že máme ještě rok až dva čas?

Leuschel: Nepodceňujte pud sebezáchovy byrokratů z centrálních bank. Mohou ve svém počínání vydržet ještě pěknou chvíli. Věříme, že nakonec bude připuštěna inflace jako konečné „řešení“. To může ještě demokracie unést. Naproti tomu anulování dluhopisů nebo krácení důchodů jsou tak bolestná opatření, že si toto v demokratickém systému nelze dovolit.

Smart Investor: Apropos demokracie, není koneckonců jedinou ochrannou demokracie a peněz samotný poučený a bdělý občan?

Vogt: Samozřejmě. Nejlepší by bylo, kdyby se občanům podařilo držet stát daleko od svých peněz. Neboť finanční dějiny ukazují, že stát neumí s penězi zacházet. To je ale nerealistické. Je to jedno, jaká pravidla stát zavede nebo jaký jiný pakt stability bude uzavřen, půjde-li do tuhého, budete proti státu „tahat za kratší konec“. Finanční dějiny lidstva jsou dějinami lží a podvodů. A pokud naleznete v dějinách období více či méně seriózních začátků, která po určitou dobu fungují, dostanou se po delší nebo kratší době opět na šikmou plochu. Tak tomu bylo vždy a tak to asi i zůstane.

Smart Investor: Děkujeme za zajímavý rozhovor.