Aktuality

23.10.2013
Sláva, budeme dělat ještě větší dluhy!

Praxe financování státních dluhů vytištěnými penězi bez limitu ignoruje historické paralely, které ukazují, že hyperinflace a dokonce zániky celých říší šly ruku v ruce s bezbřehým zadlužením. „Geniální“ myšlenka financování státního dluhu tiskem peněz je stará jako lidstvo samo. Již ve starověku se uchylovali panovníci a vládci ve finanční nouzi ke snižování předepsaného obsahu zlata v mincích. Stejný princip, stejné důsledky. Pánové Bernanke nebo Draghi nejsou první, kteří něco takového činí, avšak byli by první v dějinách, jejichž cesta by nevedla ke zkáze finančního systému.

Zachrání biliónová platinová mince USA před bankrotem?
O vážnosti situace amerických financí svědčí mimo jiné také další z diskutovaných nápadů: k oddlužení federálního rozpočtu má být využito mezery v mincovním zákoně, který umožňuje federální vládě vyrazit mince s libovolným nominálem. A tak je tu nápad vyrazit platinové mince s nominální hodnotou 1 bilión USD. Tyto dát centrální bance do zástavy a tak „oddlužit“ USA. Řešení z kategorie bizarních kouzelnických triků z dílny Davida Copperfielda.

Alchymie stvoření peněz a Goetheho Faust
Co má J. W. Goethe společného se současnou dluhovou pastí?
Goethe totiž ve svém druhém díle Fausta pozoruhodným způsobem popisuje situaci, kdy císaři chybí peníze a Mefistoteles mu nabídne „své“ řešení. Nechá císaře podepsat jeden papírový úpis, opatří ho nominálem a přes noc tento dlužní úpis rozmnoží tak, že začne být používán jako peníze. Císař i dvořané i celá země jsou naprosto okouzleni tímto „zázračným“ přetvořením nouze v blahobyt a dostatek.
Kancléř dává ve známost:
 „…Slyšte! List hleďte osudový ten (list=míněn je papírový peníz),
                                            jímž všechen trud je v dobro proměněn.
                                            Nechť každému ta poukázka dí:
                                            Stát za ní tisíc korun vyplatí.
                                            Je spolehlivou kryta zárukou:
                                            poklady všemi, pod zemí, jež jsou.
                                           Je postaráno, by těch pokladů
                                           včas bylo použito v náhradu.“
 
 Císař sám se podivuje úspěchu tohoto triku:                                                                                                                                                 „To že je za zlato mým poddaným?
                                               Vojsko i dvůr že platí lístkem tím?
                                           Nu, ať jen platí, ač mi to jak div je!“

Mefistoteles císaře ještě dále podněcuje:
                                        „Ne zlato, perly ne, jen papír dáš;
                                             tak pohodlný je, neb víš, co máš;
                                             netřeba hrdlit se či smlouvat jíti,
                                               lze láskou, vínem dosyta se zpíti….“

Stát se ve Faustovi sice dokázal krátkodobě zbavit svých dluhů a distribucí papírových peněz „nastartovat“ poptávku silným konzumem, avšak později se ukáže, že „pekelné“ pokušení obsluhovat se natištěnými penězi v neomezené míře vede ke znehodnocení papírových peněz a ke ztrátě důvěry k nim.                       

  Alchymisté dávných dob se snažili z olova vyrobit zlato. Moderní alchymie v pojetí Fausta se pokouší přetvořit papír v peníze. Goethe ve Faustovi dokázal obdivuhodně poukázat právě na nebezpečnou souvislost mezi stvořením ničím nekrytých peněz, státními dluhy a inflací.

Zlato se probouzí k novému životu
Zatímco akciové trhy vlivem přílivu dluhových peněz do systému zdolávají svá maxima, zlato naproti tomu se nachází po dvou letech v recesi. Avšak cenový skok ze dne 17. října 2013 může znamenat více než „jen“ 2,5% denní nárůst. Z hlediska technické analýzy se jedná o významný moment, neboť se podařilo překonat krátkodobý sestupný trend.

Graf 1: Zlato v USD

Nejsilnější signály nám vysílá méně známá metoda technické analýzy trhu, tzv. P&F Pattern, která na rozdíl od tradičních grafů neponechává žádný prostor interpretacím a dává jasné signály. Podle této metody zlato překonalo sestupný trend (=červenou linii vpravo dole) a vygenerovalo tak jasný nákupní signál.

Graf 2: Zlato v Eurech

Také klasické grafy potvrzují závěr P&F analýzy a ukazují v podstatě totéž= překonání sestupného trendu (překonaná červená linie vpravo dole v horní grafice). Rovněž tzv. momentum (=křivka ve spodní grafice) se začíná točit směrem vzhůru, což by mohlo být znamením obratu.

Závěrem:
 Zlato představuje v každém majetkovém portfoliu prvek ochrany proti všem myslitelným „černým“ scénářům. Tedy především před měnovými reformami, vyvlastněním úspor, finanční represi státu na občanovi apod.
Zlato ještě nikdy v dějinách lidstva nezbankrotovalo a bylo vždy akceptováno jako peníze, a to zejména v těch nejtěžších dobách.

Přidělit tedy zlatu a vzácným kovům odpovídající váhu ve svém majetkovém portfoliu nebylo a nikdy nebude chybou.

„ Hodnota papírových peněz se dříve nebo později vrátí k jejich vnitřní hodnotě- tedy k nule.“
Voltaire

 

Váš EKKA-Gold tým.