Aktuality

10.03.2015
Stane se rok 2015 rokem návratu zlata v plném lesku?

Zatímco akciové trhy nabraly zejména v posledních měsících razantní akceleraci (v grafu modrá křivka), která je, nejen podle našeho názoru, způsobena více než fundamentálními faktory politikou tisku peněz centrálními bankami, prodělalo zlato ve stejném období výraznou korekturu (v grafu žlutá křivka).

Závěrem:

Investiční zlatove své fyzické podobě plní navíc několik dalších cenných funkcí:

  • Zlato je pojištěním peněz proti všem „černým“ scénářům – kolaps finančního systému, měnové reformy, ztráta kupní síly „papírových“ peněz, jakož i zesilující finanční represe státu proti občanovi
  • Zlato vykazuje nejvyšší dosažitelnou míru anonymity a nezávislosti na politickém vedení společnosti
  • Investiční zlato je likvidnější než akcie a prodejné po celém světě
  • Zisk z prodeje je po 12 měsících osvobozen od daně z příjmu
  • Investiční zlato je osvobozeno od daně z přidané hodnoty

„Hodnota papírových peněz se dříve či později vrátí ke své vnitřní hodnotě, tedy k nule.“
Voltaire