Aktuality

03.07.2012
Výsledek ankety veřejného mínění agentury FORSA:

 

Anketa ukázala jednoznačně, že zlato opět  zaujímá u německých občanů centrální roli jakožto protikrizová a protiinflační investice.

38% respondentů je  toho názoru, že vzácné kovy jsou nejlepší dlouhodobou investicí. U akcií, investičních certifikátů a dluhopisů se investoři obávají rizika totální ztráty.

 

Cílem ankety agentury Forsa v zadání společnosti pro aurum bylo zjistit, kterou z pěti zadaných investic pokládají občané  za nejlepší dlouhodobou investici v minimálním časovém horizontu alespoň  tří let.

Výsledek:

                                                               Červen 2012 (%)                              září 2011 (%)

Zlato                                                     38                                                          34

Termínové vklady                           16                                                          22

Akcie                                                    12                                                          11

Podílové fondy                                8                                                            12

Dluhopisy                                           3                                                            5

Žádná z těchto/nevím                  23                                                          16