Aktuality

15.10.2015
Z aktuálního podnětu: Zlato překonalo důležitou metu na cestě vzhůru

Čtvrtek 15. října 2015 by se mohl stát důležitým datem pro zlato. Proč?
Dnešnímu světu finančních trhů dominuje snaha o rychlý profit. Pro krátkodobý trading nejsou ani tak důležitá fundamentální data, jako spíše správný odhad krátkodobého pohybu nahoru nebo dolů a využití tohoto pohybu k docílení zisku. Na růstu i poklesu lze vydělat.
Většina investorů používá víceméně stejných nástrojů k obchodování. Tyto nástroje lze nazvat analýzou grafu. Investoři se snaží odhadnout podle různých trendových linií a grafových obrazců chování trhu a vývoj ceny daného aktiva. A tak můžeme pozorovat, že překonání určitých cenových linií způsobují akceleraci kurzu daným směrem.

Zatímco v zlato vyjádřeno v Eurech nebo CZK posílilo od počátku letošního roku o 6,2% a významně tak pracuje na ukončení 4 roky trvajících poklesů, cena zlata vyjádřena v USD si musela počkat možná právě až do dnešních dní, jak ukazuje přiložená analýza grafu níže.

Analýza grafu zlata v USD (1.1.2015-15.10.2015)

Graf ukazuje vývoj ceny zlata od počátku letošního roku. V  tomto období zlato zrychlilo svůj sestup z ceny 1306 USD až na minimum z července na 1073 USD.
 
V pátek 9.10.2015 překonala cena zlata červenou linii sestupného trendu u 1142 USD a následně velmi dynamickým pohybem vzhůru pokořila také významnou žlutou linii (linie 200 denních průměrů), jejíž překonání dává tomuto pohybu signální charakter. Obě události jsou označeny v grafu zelenou elipsou.
V kontextu celkové celosvětové ekonomické situace se tedy může jednat o obrat 4 roky trvající sestupného trendu.

Trpělivě vysvětlujeme našim klientům, že država fyzického zlata má v majetkovém portfoliu především funkci superpojistky všech ostatních finančních úspor. Budeme se však těšit, když tato pojistka nebude jen chránit svého majitele před všemi formami finanční represe, nýbrž přinese i po letech poklesů zajímavé zhodnocení.