Aktuality

11.10.2013
ZLATO STOJÍ KRÁTCE PŘED DALŠÍ VZESTUPNOU VLNOU

Ve svém posledním příspěvku argumentuje, proč zlato stojí na prahu další výrazné vzestupné fáze a pokračování dlouhodobého vzestupného trendu.

1. Čím větší je skepse, tím vyšší je potenciál cenového vzestupu.

Extrémně špatný sentiment dosahuje hodnot, kterých bývá dosaženo zpravidla na konci sestupných trendů (modrá křivka)

 

 

 Neseriózní politika dluhů a expanzivní měnová politika posledních let.

Politika dluhů a jejich splácení penězi vyrobenými z ničeho jsou vlastně nejsilnějším argumentem pro růst zlata. Obojí spolu úzce souvisí, neboť bez tištění bezcenných bankovek by takové astronomické zadlužení vůbec nemohlo vzniknout. Výsledek této politiky je zjevný. Téměř všechny vyspělé státy se dostaly do dluhové pasti, ze které není bezbolestného východiska. Z pohledu politiků je tedy schůdnější cestou „tiskárna peněz“. Tichá inflace je totiž politicky schůdnější represe na občanovi, než okamžitá tvrdá úsporná opatření.
Je tedy jasné, že se tak pohybujeme na cestě postupného zbavování kupní síly peněz až do trpkého konce.

Einstein jednou řekl:  „Problém není řešitelný způsobem, který je sám příčinou problému.“ Splácení dluhů ještě většími dluhy, tak jak to vidíme opět v USA, nemůže tedy být řešením. Je to pouze hra o čas a oddalování nevyhnutelného zhroucení finančního systému.
FED je v pasti. Z vlastních řad začíná zaznívat kritika ultra expanzivní měnové politiky a na druhé straně dluhovými penězi dopovaný ekonomický růst nemá samonosný charakter. FED se obává rizika, že omezením tisku peněz by slabé oživení uvadlo.

 

3. „Government shutdown“ je pozitivní pro zlato.
Nutnost zvýšit hranici zadlužení a politické divadlo kolem jeho schválení si nemůže vysloužit jiné hodnocení než „bad government“ – špatné vládnutí.  Dostane-li takové vysvědčení stále ještě nejmocnější země světa, jistě to neznamená pro svět nic dobrého. To je smutné, ale dobré pro zlato.

V Evropě to není lepší. Výsledky voleb v nejmocnější evropské zemi v Německu jsou podle autora rovněž silným pozitivním signálem pro zlato. Angela Merkelová a její administrativa dostala jasný mandát od občanů k udržení status quo ve věci udržení Eura za jakoukoliv cenu. Plnění bezedného evropského dluhového sudu penězi vlastních občanů a zvyšování zadlužení je nyní opět posvěceno hlasem lidu, který si nechal vsugerovat, že záchrana EURA a záchrana Evropy je jedno a totéž.
Smutné, ale pro zlato opět pozitivní.

Shrnutí autora:
Zlato a stříbro by neměly chybět v žádném majetkovém portfoliu, a to více než kdy jindy.
Zlato a vzácné kovy ve fyzické podobě jsou ochranou, či dokonce pojistkou proti nezodpovědným politikům a byrokracii centrálních bank. Zlato představuje svobodné vlastnictví a nezávislost na politice vlád.

„Význam zlata spočívá v jeho vlastnictví, ne v jeho ceně.“ Anthony Deden