Správa finančního majetku – Asset management

image
Ing. Zdeněk Ďuriš
Od roku 2004 působí společnost CATUS AG, Vermögensverwaltung (www.catus-ag.com) v České republice prostřednictvím své pobočky v Ostravě. Klienti získávají nezávislou licencovanou správu finančního majetku. Tato činnost podléhá dozoru BaFin a ČNB.

ZÁKLADNÍ RYSY
Naši klienti profitují ze sofistikovaného německého modelu správy majetku s důrazem na:
 
BEZPEČNOST
– Každý náš klient má investiční účet vedený na své jméno v renomované bance
– Peníze i portfolio cenných papírů jsou za všech okolností majetkem klienta
– Vklady jsou v německých bankách garantovány v plné výši z pojistného fondu vkladů
 
NEZÁVISLOST
Společnost CATUS AG:
– Je nezávislý partner klienta
– Nenáleží žádné bankovní nebo distribuční skupině
– Do portfolia klienta vybírá cenné papíry přímo na trhu na základě vlastní nezávislé analýzy
– Kritériem výběru cenných papírů není výše provize
 
KOMPETENCE
Společnost CATUS AG:
  • Je držitelem nejvyššího možného oprávnění uděleného orgánem dozoru Deutsche Bundesbank - BaFin
  • Je přímým tvůrcem investičních strategií , nikoliv pouhým zprostředkovatelem
 
INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP
Společnost CATUS AG:
– Vytváří individuální „na míru střižená“ řešení
– Klade důraz na hospodárnost provedení
– Nepracuje s finančními prefabrikáty distribučních skupin
– Více informací na www.catus-ag.com.
image
Nejde o to, zda máte pravdu, nebo ne. Důležité je, kolik peněz vyděláte, když pravdu máte, a kolik ztratíte, když ji nemáte.“
George Soros


Naši partneři

image